„I z jednoduchých věcí lze složit dokonalý celek"

 Konzultace

Setkám se s Vámi osobně, telefonicky nebo on-line. Vyslechnu si Vaše přání, požadavky a představy. Ráda se dozvím o Vašem životním stylu, představě nového interiéru a předpokládaném finančním rozpočtu, který při návrhu zohledním.

Zpracování cenové nabídky

Na základě naší společné konzultace Vám doporučím nejvhodnější postup a zpracuji individuální cenovou nabídku.

 Tvorba návrhu interiéru

Zpracuji Vám dle odsouhlasené cenové nabídky návrhy interiéru se všemi vizuálními a technickými výstupy, které budete pro realizaci potřebovat.

 Předání návrhu

Projdu s Vámi osobně jednotlivé části návrhu, které Vám souhrnně předám formou katalogu. V rámci dialogu s Vámi připravím podklady pro změny.

 Změny v projektu

Diskusí nám vzejdou úpravy, které zapracuji do návrhu a vytvořím nové 3D vizualizace, abyste si lépe prostor dokázali představit.

 Realizace interiéru

Zajistím vybrané profese pro realizaci nebo výrobu, dodání zboží a materiálu. Provedu s Vámi konkrétní výběr materiálů, dekorů, stínící techniky a osvětlení.

Interiérové studio pro tvorbu a realizaci návrhů bytových, rodinných i komerčních prostor. Navrhovat a realizovat interiéry je nejen má profese, ale především vášeň. Ráda tvořím interiéry, které jsou funkční, rafinované, osobité, prostorově vyvážené a originální. Vyskytne-li se někde nedostatek, snažím se z něj udělat přednost, tak vznikne něco nového s osobním příběhem.  Pro klienta si vyhradím vždy dostatek času jak pro úvodní schůzku tak, abych jednotlivé návrhy odprezentovala osobně a v rámci dialogu prodiskutovala vnímání celé koncepce interiéru. Přání, sny a zejména potřeby máme každý jiné, proto je mým cílem maximálně souznít s Vašimi potřebami, respektovat je a v interiéru promítnout. Aby návrhy nezůstaly jen jako vize, připravím a realizuji návrhy přesně tak, aby se staly skutečností. Kladu důraz na precizní zpracování a využití kvalitních a nadčasových materiálů. Připravím Vám výstupní dokumentaci pro realizaci kompletního návrhu, a realizací Vás také ráda provedu.